0
    Oblasť, v ktorej sa nachádzate: O spoločnosti Rodenstock  
 
Poslať leták
 
 
 

Vyriešte úlohu.*

27

+

=

dvadsaťsedem

 

Ďalšia úloha,
Kliknite sem, prosím.

 
 

*Požadované polia

 
 
nav-Id: 1653146 - doc-Id: 1643143
Spoločnosť
Obľúbené položky (0)
Obľúbené položky (0)
Vaši aktuálne uložení favoriti
 
 

Žiadne obľúbené položky

 
Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
 
 
 
 
 
 

Firemná stratégia Rodenstock

Hodnoty, ktoré charakterizujú našu každodennú činnosť vo firme Rodenstock.

Josef Rodenstock predbehol čas, keď v roku 1877 povedal: „Poruchy zraku nie sú choroba, možno ich veľmi ľahko napraviť, ak chápete zrakový systém ako celok.“ Do dnešného dňa chránime toto dedičstvo a umožňujeme, aby žilo ďalej vo všetkých produktoch a v každej novinke Rodenstock.

Na tomto základe budujeme hodnoty našej spoločnosti. Zabezpečujú nám vernosť, motiváciu, ocenenie a výkon z interného hľadiska i voči našim zákazníkom. Vďaka tomu aktívne formujú kultúru našej spoločnosti a úspech spoločnosti Rodenstock.

Hodnoty našej spoločnosti

Hodnoty spoločnosti sú orientačným bodom pre zamestnancov pri ich činnosti a vytvárajú dôveru. Vedomie, že každý zamestnanec má rovnaké hodnoty a žije podľa nich, vedome podporuje tímového ducha a pripravenosť prijať podnikovú zodpovednosť a využiť kreatívnu slobodu. Navyše sú naše hodnoty zakorenené v našej dlhoročnej tradícii a firma Rodenstock, ako aj každý jednotlivý zamestnanec, si za nimi stoja. Sú našou identitou a individuálnou črtou, ktorá určuje, ako dosahujeme svoje ciele, spoločne formujeme svoje pracovné vzťahy a vystupujeme navonok voči zákazníkom.

Zábava

Robíme svoju práci radi a z presvedčenia – a aj to z nás vyžaruje. Pritom sa púšťame do svojich povinností s nadšením a elánom.

Zodpovednosť

„Ako podnikatelia“ preberáme zodpovednosť za to, čo robíme, a využívame svoju tvorivú a rozhodovaciu slobodu. Pri práci sa vždy uberáme novými cestami a učíme sa zo spätnej väzby i chýb.

Autentickosť

Hovoríme, čo si myslíme, a robíme, čo povieme. Sme vzorovým modelom v tom, že naše správanie voči spoločnosti, zamestnancom, zákazníkom a obchodným partnerom je otvorené, pozorné a lojálne.

Výkon

Podávame svoj najlepší výkon za celú spoločnosť. Pri svojej práci sme motivovaní a neuspokojujeme sa s priemerom.

Úspech

Prinášame zákazníkom svojou činnosťou radosť, bez ohľadu na to, či sú externí alebo interní. Naším cieľom je byť dlhodobo profesionálne úspešní a dosiahnuť profesionálne ciele v tíme. Tešíme sa zo svojich pracovných úspechov a čerpáme z nich silu a energiu.

Naša firemná kultúra

Svoju firemnú kultúru a kultúru riadenia vnímame ako dôležitú konkurenčnú výhodu. Rodenstock a naši zamestnanci aktívne podporujú tvorbu firemnej kultúry tým, že vedome žijú podľa hodnôt našej spoločnosti. To vyúsťuje do nasledujúcich piatich pilierov, na ktorých je postavená kultúra našej spoločnosti a ktoré podporuje každý jednotlivý zamestnanec Rodenstock:

Podnikateľské činnosti

Preberáme zodpovednosť za to, čo robíme, tým že sami preberáme iniciatívu, využívame slobodu konania a rozhodovania.

Tímový duch

Pracujeme ako tím, počúvame jeden druhého a navzájom sa podporujeme v záujme tímu, ako sme schopní.

Stratégia a realizácia

Vyvíjame systematické stratégie a dôsledne ich realizujeme.

Zameranie sa na odberateľa a koncového zákazníka

Považujeme sa za poskytovateľa služieb našim zákazníkom a správame sa k nim pozorne, počúvame ich a spoznávame ich potreby.

Prvotriedne produkty a služby

Potrpíme si na „prvotriednosť“ tým, že „slúžime“ našim zákazníkom vo všetkých fázach pracovného vzťahu a na najvyššej úrovni kvality.