Podmienky a pravidlá.
Dôvod, prečo
  • Cieľom je získať potvrdenie o absolovaní školenia konceptu B.I.G. NORM, aby ste mohli tieto poznatky s istotou odovzdávať svojim zákazníkom a využiť pre svoju optiku.
Kto môže školenie vykonať
  • Akýkoľvek personál optiky v predajni, ktorý predáva šošovky B.I.G. NORM.
  • Školenie systému B.I.G. NORM bolo absolvované (napr. konzultant alebo školiteľ spoločnosti Rodenstock, seminár, webinár, metóda školenia školiteľov).
  • Potvrdením Vášho zákazníckeho čísla a PSČ zistíte, či Vaša optika spĺňa všetky vyššie uvedené kritéria. Školenie je možné absolvovať viackrát - tak, aby všetci, koho B.I.G. NORM naozaj zaujíma mohli byť oficiálnymi B.I.G. NORM ambasádormi s ceritikátom vystaveným priamo na ich meno.
Ako školenie prebieha
  • Školenie sa skladá z 15 otázok s výberom odpovedí na všetky kľúčové aspekty systému B.I.G. NORM. Po zodpovedaní otázky sa okamžite zobrazí správna odpoveď.
  • Krátky text podáva vysvetlenie k prehĺbeniu získaných poznatkov. Okrem toho je uvedený tiež odkaz na ďalší text v brožúre o koncepcii B.I.G. NORM.
  • Ambasádor B.I.G. NORM pozná správnu odpoveď na 12 otázok (80%).
  • Pokiaľ ste na prvýkrát nezískali potrebný výsledok k získaniu certifikátu, určite ste sa aspoň dozvedeli nové informácie o B.I.G. NORM. Môžete si prejsť brožúru Rodenstock B.I.G. NORM, kde nájdete ďalšie podrobnosti a zaujímavé informácie. Keď budete pripravený, môžete kedykoľvek test znovu absolvovať. Veríme, že sa čoskoro stanete ambasádorom konceptu B.I.G. NORM.
  • Ako ambasádor systému B.I.G. NORM obdržíte svoj certifikát so svojim menom v elektronickej podobe. K tomu je potrebné, aby ste v poslednom kroku zadali svoje meno a e-mail.
  • Poskytnuté údaje sú samozrejme vždy zabezpečené. Plne dodržiavame európske predpisy týkajúce sa bezpečnosti údajov podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 / DSGVO.
Odkaz

Tu si môžete stiahnuť brožúru Rodenstock B.I.G. NORM.