Náš online test zraku:

Otestujte sa!

scroll down
Okuliare Rodenstock
Váš zoznam želaní
Your type of spectacles
Do you need varifocals, distance glasses or are screen glasses the better solution? Okuliare Rodenstock
Vaše okuliare
Váš okuliarový rám
Váš očný optik
Hľadanie očného optika You can attach your wish list directly to your appointment booking

Ako dobre vidíte?
Náš online test očí: Otestujte sa!

Poruchy zraku sa často vyvinú časom a nebadane. Náš test zraku vám poskytne prvotnú informáciu o tom, ako vidíte. Otestujte si zrak teraz! Upozornenie: Tento on-line test nenahrádza odborné vyšetrenie zraku u optometristu alebo očného lekára.

Ak zistíte, že dobre nevidíte do blízka alebo do diaľky, asi máte chybu zraku.

Ste krátkozrakí ak, bez okuliarov vidíte dobre do blízka, ale v diaľke je všetko rozmazané a nejasné. Najčastejšou príčinou je dlhšia očná buľva (dĺžková myopia), čo znamená, že obraz sa vynára pred sietnicou a preto ho nevidíme ostro.
Ďalekozrakosť sa vyskytuje vo väčšine prípadov u kratšej očnej buľvy (dĺžková hyperopia). Obraz sa vytvára za sietnicou a nezobrazí sa ostro. Videnie do diaľky sa na nejaký čas dá pomerne dobre vyrovnať, ale videnie do blízka nie je jasné.

Otestujte si zrak

Keď máte ruky prikrátke na čítanie: Presbyopia je najčastejšou príčinou, že v staršom veku zle vidíme.

Čoraz horšie vidíme do blízka a knihy a listy musíme čítať s natiahnutou rukou. Má to na svedomí starnutie oka sprevádzané znižujúcou sa elasticitou očnej šošovky.

Pri korekcii presbyopie a pre ostré videnie na všetky vzdialenosti sú vhodné progresívne okuliarové šošovky. Na pracovisku môžete využívať výhody okuliarov na počítač so šošovkami Ergo®, ktoré zlepšujú komfort pri práci.

Test na presbyopiu

Nepravidelné zakrivenie znamená, že rohovka nie je rovnomerne tvarovaná. Mierny astigmatizmus je dosť bežný.

Zhruba 70 % všetkých nositeľov okuliarov má astigmatizmus. To znamená, že majú odlišne zakrivenú rohovku oka. Rôzne deformácie rohovky znamenajú, že sa svetlo láme rôznymi spôsobmi, čím vzniká skreslenie obrazu, napr. okrúhle objekty vyzerajú ako oválne. To je tiez vysvelením pojmu astigmatizmus.

Nepravidelné zakrivenie rohovky sa koriguje torickými okuliarovými šošovkami. Možno ho optimálne korigovať pomocou okuliarových šošoviek od firmy Rodenstock – a znovu môžete využívať svoj zrakový potenciál.

Test zakrivenia rohovky

Chyba farbocitu je často vrodená a prináša so sebou veľa zrakových problémov. Častejšie postihuje mužov ako ženy.

Porucha vnímania farieb (chyba farbocitu) alebo farbosleposť? Tieto dva termíny sa často používajú ako synonymá. Dedičné problémy so zrakom v žiadnom prípade nemožno porovnávať: Protoanomália alebo deuteroanomália opisujú poruchu vnímania červenej a zelenej farby. To znamená, že postihnutý rozlíši farby, iba keď sú zvlášť sýte alebo silné.

Farbosleposť na rôzne farby sa nazýva anopsia. V prípade protanopie alebo deuteranopie postihnutému jednotlivcovi chýbajú na sietnici receptory farieb pre červenú alebo zelenú a tieto dve farby vníma ako jasné odtiene sivej. Bohužiaľ, na chybné vnímanie farieb a farbosleposť neexistujú nijaké možnosti liečby. S farbenými okuliarovými šošovkami však možno zmierniť často sa vyskytujúcu citlivosť na svetlo.

Otestujte si vnímanie farieb

Jednoducho povedané, sietnica je premietacia plocha, na ktorej sa zobrazuje naše okolie. Prevádza impulzy do mozgu vyvolané svetelnými stimulmi.

Na vyšetrenie sietnice sa používa Amslerov test. Pomocou Amslerovho testu možno zistiť ochorenia postihujúce stred sietnice. V prípade makulárnej degenerácie sa stredová ostrosť videnia úplne alebo čiastočne stratí. Pretože je postihnutý iba stred sietnice, zorné pole na okrajoch je zachované.
Makulárna degenerácia si vyžaduje odborné ošetrenie. Ak nemáte dobrý pocit z testu zraku, navštívte očného lekára.

Otestujte si funkciu sietnice

Zorné pole je to, čo vidíme, keď hľadíme priamo pred seba s hlavou rovno.

Pokrýva všetko, čo sa zobrazuje na sietnici. Tu nezáleží na tom, či sú veci ostré – zahŕňa aj okolie, ktoré vnímame iba periférne.

Otestujte si svoje zorné pole

Čo urobiť, aby ste na monitor videli lepšie

Pohodlie pri práci s počítačom vám pomôže zvýšiť niekoľko jednoduchých opatrení, špeciálne pracovné okuliare alebo okuliare do blízka. Úlohu tu zohráva aj vaše nastavenie monitora.

Čo urobiť, aby ste na monitor videli lepšie

Otestujte si zrak

Akú ostrosť videnia máte pri pohľade do diaľky? Otestujte sa!

 • Stiahnite si našu šablónu a vytlačte si ju.
 • Pripevnite list papiera na stenu v úrovni očí a odstúpte do vzdialenosti 4 metre (5 krokov).
 • Skúste, či vidíte, kam smeruje otvor v kruhu. Zapamätajte si, ktorý riadok jasne a ľahko rozoznáte.
Stiahnuť šablónutest-for-visual-impairment.pdf (76 KB)
 • V ktorom riadku ste už presne nerozoznali otvor v kruhu? Príslušná hodnota opisuje ostrosť vášho zraku do diaľky.

  Zraková ostrosť 1,2 až 1,5:
  Blahoželáme! Máte oči ako jastrab! Mali by ste však pravidelne navštevovať očného optika alebo očného lekára, aby vám skontrolovali váš vynikajúci zrak.

  Zraková ostrosť 1,0:

  Pravdepodobne nepotrebujete okuliare. Oči sa však časom môžu meniť a ostrosť zraku zhoršovať. Preto vám odporúčame včasné vyšetrenie.

  Zraková ostrosť 0,8:

  Toto je hranica pre bezpečné šoférovanie. No aj tak by ste si mali dať skontrolovať oči u lekára alebo očného optika! Nezabúdajte, že v noci alebo pri zhoršených svetelných podmienkach máte nižšiu ostrosť zraku než za denného svetla.

  Zraková ostrosť 0,4 až 0,6:

  Ostrosť vášho zraku je znepokojivo nízka. Dajte si oči čo najskôr vyšetriť odborníkom! Potrebujete okuliare, a to najmä pri šoférovaní.

Test slabozrakosti

Akú ostrosť zraku máte pri pohľade na blízku pracovnú vzdialenosť?
Urobte si test, aby ste predbežne zistili, aký máte zrak!

 • Stiahnite si našu šablónu a vytlačte si ju.
 • Držte stránku 40 cm od očí. To zodpovedá zhruba typickej vzdialenosti pri čítaní.
 • Čítajte riadok za riadkom. Zapamätajte si hodnotu pred posledným riadkom, ktorý jasne a ľahko rozoznáte.
Stiahnutietest-for-presbyopia.pdf (18 KB)
 • Hodnota, ktorú ste si zapamätali, opisuje ostrosť vášho zraku nablízko.

  Zraková ostrosť 0,8 až 1,0:
  Blahoželáme! Tieto hodnoty predstavujú normálny až veľmi dobrý zrak. Test pravidelne opakujte, aby ste si skontrolovali ostrosť zraku.

  Zraková ostrosť 0,4 až 0,6:
  Tieto hodnoty sú považované za znížené a pravdepodobne potrebujete okuliare. Odporúčame odborné vyšetrenie u očného optika alebo očného lekára!

  Zraková ostrosť 0,1 až 0,32:
  Hodnoty v tomto rozsahu sú považované za poškodený zrak. Mali by ste preto ihneď navštíviť očného optika alebo očného lekára!

Test na zakrivenie rohovky

Zakrivenie rohovky (astigmatizmus) sa vyskytuje, keď sa bod na sietnici zobrazuje ako pomlčka. Otestujte sa!

 • Pozerajte sa na štyri kruhy jeden za druhým a sledujte čiary. Dôležité: Najprv to urobte s každým okom a potom s oboma očami spolu. Test môžete robiť s okuliarmi alebo bez okuliarov.
 • Vidíte jasné čierne čiary vo všetkých kruhoch?
 • Ak sa vám čiary javia rozmazané alebo nejasné v jednom alebo niekoľkých smeroch, môže to naznačovať nepravidelnosti oka. V takom prípade by ste mali navštíviť očného optika alebo očného lekára. Ak zistíte rozdiely v čiarach aj v okuliaroch, mali by ste si dať okuliare skontrolovať, lebo nekorigovaný astigmatizmus znižuje ostrosť vášho zraku.

Pozrite sa na obrázok a snažte sa rozoznať číslice alebo písmená.

Vyberte spomedzi možných odpovedí!

 • Vidím 8.
 • Vidím 12.
 • Vidím niečo iné.

Ak na obrázku vyššie rozoznáte iba 8, je možné, že trpíte červeno-zelenou farbosleposťou. Odporúčame vám odborné otestovanie u očného optika alebo očného lekára!

Ak na obrázku vyššie rozoznáte iba 12, je možné, že trpíte modro-žltou farbosleposťou. Odporúčame vám odborné otestovanie u očného optika alebo očného lekára!

Ak na obrázku vyššie rozoznáte 182, vaše vnímanie farieb je pravdepodobne v poriadku. Opakujte test pravidelne, aby ste si overili svoje vnímanie farieb.

Pozrite sa na obrázok a snažte sa rozoznať číslice alebo písmená.

Vyberte spomedzi možných odpovedí!

 • Vidím 3.
 • Vidím niečo iné.

Ak na obrázku vyššie rozoznáte 3, vaše vnímanie farieb je pravdepodobne v poriadku. Opakujte test pravidelne, aby ste si overili svoje vnímanie farieb.

Ak na obrázku vyššie nerozoznáte nijaké číslo, je možné, že trpíte červeno-zelenou farbosleposťou. Odporúčame vám odborné otestovanie u očného optika alebo očného lekára!

Pozrite sa na obrázok a snažte sa rozoznať číslice alebo písmená.

Vyberte spomedzi možných odpovedí!

 • Vidím C a H.
 • Vidím iba 31.

Ak na obrázku vyššie rozoznáte C a H, vaše vnímanie farieb je pravdepodobne v poriadku. Opakujte test pravidelne, aby ste si overili svoje vnímanie farieb.

Ak na obrázku vyššie rozoznáte iba 31, je možné, že trpíte červeno-zelenou farbosleposťou. Odporúčame vám odborné otestovanie u očného optika alebo očného lekára!

Otestujte si funkciu sietnice

Tzv. Amslerov test môže zistiť nebezpečné ochorenia sietnice. Otestujte si funkciu sietnice!

 • Pozerajte sa na obrázok zo vzdialenosti 30 cm. Ak potrebujete okuliare na čítanie, nasaďte si ich. Najprv urobte test s oboma očami, potom s pravým a ľavým okom.
 • Odpovedzte na nasledujúce otázky:
  Vidíte malý čierny štvorec v strede mriežky?
  Pozerajte sa na ten štvorec. Stále rozoznávate celú sieť mriežky?
  Sú všetky čiary siete mriežky rovnobežné a rovnako čierne?
 • Ak ste na jednu alebo viac otázok odpovedali nie, mali by ste sa ihneď objednať na vyšetrenie u očného lekára: Môže to byť príznak abnormálnej zmeny na sietnici. Dôležité: Občas si test zopakujte!

Otestujte si svoje zorné pole

Osoby, ktoré vnímajú rýchly pohyb kútikom oka, okamžite otočia hlavu. Tento reflex umožňuje včas reagovať na nebezpečenstvo. Teraz si vyskúšajte, ako ďaleko siaha vaše zorné pole!

 • Dôležité: Tento test robte bez okuliarov! Do pravej ruky si vezmite pero a držte ho pred tvárou vo vystretej ruke.
 • Voľnou rukou si prikryte ľavé oko. Pozerajte priamo pred seba a udržiavajte smer pohľadu, pričom budete vystretou rukou pomaly do oblúka presúvať pero doprava.
 • Zastavte v bode, keď vám pero zmizne zo zorného poľa. Ak máte normálne zorné pole, vaša ruka by mala byť v 90° uhle od východiskového bodu pohybu.
 • Teraz veďte natiahnutú ruku rovnakým pohybom na druhú stranu tela, kým vám pero nezmizne zo zorného poľa. Uhol by mal byť trochu menší, zhruba 60°, pretože nos obmedzuje zorné pole.
 • Ak si myslíte, že nedosahujete uvedený uhol, mali by ste navštíviť očného lekára.

Čo urobiť, aby ste na monitor videli lepšie

Vo voľnom čase si nastavte monitor tak, aby ste videli na prácu lepšie a bez únavy!

 • Vidíte 9 rôznych, jasne ohraničených a rozdielnych sivých plôch? Ľavé políčko by malo byť celkom čierne a pravé celkom biele.
 • Ak to tak nie je, zmeňte jas a kontrast, až dosiahnete želaný výsledok.
 • • Nájdite si čas, aby ste si ergonomicky upravili pracovisko, napr. výšku sedadla, polohu monitora a pod.
  • Uistite sa, že pravidelne žmurkáte, aby ste sa vyhli vyschnutiu očí.
  • Upravte veľkosť písma na monitore, aby ste všetko čítali pohodlne a bez námahy.
  • Občas sa odvráťte od monitora alebo si robte krátke prestávky, ktoré zaručujú uvoľnenie očných svalov.
  • Umiestnite monitor cca 50 cm od očí.

Žiadosť o stretnutie

Poslať nezáväznú žiadosť o stretnutie optikovi.Telefón
??data.request.mail??

Zoznam prianí

Optikovi pomôže pripraviť sa na stretnutie, pripojením zoznamu prianí – vybraných rámov.

Vaša žiadosť o stretnutie bola úspešne odoslaná.

Čoskoro obdržíte e-mail s potvrdením, že Vaše údaje boli odoslané optikovi. Optik Vás kontaktuje priamo pre bližšie upresnenie stretnutia.

NÁVRAT SPÄŤ
Vaša požiadavka nemôže byž odoslaná!

Skúste zadanie opakovať, prosím.