nav-Id: 1653142 - doc-Id: 1643150

Štyri generácie rodiny Rodenstock

Zistite viac o známej nemeckej podnikateľskej rodine Rodenstock a o našej firemnej histórii.

Randolf Rodenstock: 1990 – 2003

Randolf Rodenstock sa pridal k spoločnosti v roku 1976 po ukončení štúdia fyziky na Univerzite v Mníchove, po ktorom získal titul MBA na škole manažmentu Insead vo Fontainbleu vo Francúzsku. Zo začiatku riadil spoločnosť spolu so svojím otcom. Úplné vedenie nad spoločnosťou prebral v roku 1990 a zameral sa na požiadavky rastúcej globalizácie.

Rastúci tlak na ceny ho donútil presunúť hlavnú časť výrobu mimo Nemecka, aby zabezpečil konkurencieschopnosť spoločnosti. Trpezlivým naliehaním sa mu podarilo modernizovať spoločnosť. Základné podnikanie firmy zameral na „okuliare“.

V roku 2002 otvoril Randolf Rodenstock spoločnosť akcionárom mimo okruhu rodiny a dal jej štruktúru kompatibilnú s kapitálovým trhom, aby pripravil spoločnosť na vstup na burzu. V roku 2003 prestúpil z postu generálneho riaditeľa do dozornej rady a v tejto funkcii ostáva spojený so skupinou Rodenstock.

V súčasnosti je profesor Randolf Rodenstock výkonný riaditeľ rodinného holdingu Optische Werke G. Rodenstock GmbH & Co. KG (OWGR). Okrem toho vykonáva veľký počet čestných funkcii. Po 15 rokoch vo funkcii prezidenta Spolku bavorského metalurgického priemyslu a elektropriemyslu (VBM) a Asociácie bavorského hospodárstva (vbw) je teraz čestným predsedom vbw.
Pôsobí ako viceprezident Združenia nemeckých zamestnávateľských zväzov (BDA), člen riadiaceho výboru Spolkového zväzu nemeckého priemyslu (BDI) a predseda Inštitútu Romana Herzoga (Roman Herzog Institute).

Rolf Rodenstock: 1953 – 1990

Rolf Rodenstock získal diplom v odbore obchodný manažment. Neskôr absolvoval doktorandské štúdium a stal sa kvalifikovaným vysokoškolským učiteľom. V roku 1953 prevzal od svojho otca žezlo v rodinnej firme. Bol tvorcom rekonštrukcie a „ekonomického zázraku“ spoločnosti Rodenstock. Bol považovaný za jednu z najváženejších korporátnych osobností stále mladej spolkovej republiky.

Okrem okuliarových šošoviek sa primárne zameral na výrobu okuliarových rámov, čím položil základy vzostupu značky Rodenstock. Pod jeho vedením firma zaviedla moderné metódy priemyselného plánovania a výroby a založila pobočky v mnohých krajinách.

Okrem toho, Rolf Rodenstock prevzal zodpovednosť v spoločenskej oblasti. Napríklad bol v rokoch 1978 až 1984 prezidentom Spolkového zväzu nemeckého priemyslu. Od roku 1966 do roku 1978 bol prezidentom Inštitútu nemeckého hospodárstva (IW). V rokoch 1971 až 1990 bol predsedom Priemyselnej a obchodnej komory (IHK) pre Mníchov a Horné Bavorsko.

Alexander Rodenstock: 1905 – 1953

Alexander Rodenstock vstúpil do spoločnosti vo veku 22 rokov v roku 1905. Na naliehanie svojho otca sa vzdal štúdia fyziky a ekonomiky a v roku 1919 prevzal vedenia rodinného podniku.

V čase, keď začal pracovať pre Rodenstock, mala spoločnosť iba 200 zamestnancov. Do jeho smrti v roku 1953 sa počet pracovníkov viac než zdesaťnásobil. Jeho éru charakterizovala vytrvalosť a húževnatosť. Obdobia rastu, ako napríklad pred prvou svetovou vojnou a v 30. rokoch, sa striedali s katastrofickými časmi, ako boli dve svetové vojny a obdobie ekonomickej krízy.

Napriek všetkým vzostupom a pádom sa Alexander neustále pridržiaval súkromného charakteru rodinnej spoločnosti. Úspešne vzdoroval pokusom o ovládnutie firmy a presadzovanému spojeniu sa s konkurenciou počas nacistického režimu.

Alexander Rodenstock bojoval v mníchovskej socialistickej revolúcii na strane jej buržoáznych protivníkov a bol členom mestského zastupiteľstva Mníchova za Bavorskú ľudovú stranu v rokoch 1919 – 1925. Okrem toho bol Alexander Rodenstock držiteľom viacerých čestných úradov v priemyselných a sociálno-politických inštitúciách.

Josef Rodenstock: 1878 – 1905

1. januára 1878 spustil Josef Rodenstock (32), podomový obchodník s vlastnoručne navrhnutými meracími prístrojmi a okuliarovými rámami z Durínska, spolu so svojím bratom Michaelom obchodnú činnosť firmy „G. Rodenstock“, ktorá bola založená vo Würzburgu v roku 1877.

Hlavné sídlo spoločnosti sa v roku 1883 presťahovalo do Mníchova, kde sa nachádza dodnes.

Josef Rodenstock, ktorý sa vypracoval sám, rád prijímal riziko a charakterizovalo ho zmes vynaliezavosti, odvahy a prenikavého intelektu. Považovali ho za spravodlivého, ochotného a vtipného, ale „hrozného v hneve nad chybami a neschopnosťou“. Spoločnosť vybudoval od základov bez ničoho, iba so svojou vlastnou energiu a železnou vôľou pracovať. Aj keď čoskoro veľmi zbohatol, vo svojich osobných potrebách ostal skromným človekom.

Ako podnikateľ sa nikdy nevyhýbal stretom, pokiaľ bol presvedčený, že je to dôležité pre rozvoj jeho spoločnosti. Bojoval proti „amatérskym predavačom okuliarov“, súdil sa s konkurentmi a viedol spor s očnými lekármi, ktorí sa sťažovali na vzdelávacie materiály spoločnosti.