nav-Id: 1653146 - doc-Id: 1643143

Firemná stratégia Rodenstock

Hodnoty, ktoré charakterizujú našu každodennú činnosť vo firme Rodenstock.

Josef Rodenstock predbehol čas, keď v roku 1877 povedal: „Poruchy zraku nie sú choroba, možno ich veľmi ľahko napraviť, ak chápete zrakový systém ako celok.“ Do dnešného dňa chránime toto dedičstvo a umožňujeme, aby žilo ďalej vo všetkých produktoch a v každej novinke Rodenstock.

Na tomto základe budujeme hodnoty našej spoločnosti. Zabezpečujú nám vernosť, motiváciu, ocenenie a výkon z interného hľadiska i voči našim zákazníkom. Vďaka tomu aktívne formujú kultúru našej spoločnosti a úspech spoločnosti Rodenstock.

Hodnoty našej spoločnosti

Hodnoty spoločnosti sú orientačným bodom pre zamestnancov pri ich činnosti a vytvárajú dôveru. Vedomie, že každý zamestnanec má rovnaké hodnoty a žije podľa nich, vedome podporuje tímového ducha a pripravenosť prijať podnikovú zodpovednosť a využiť kreatívnu slobodu. Navyše sú naše hodnoty zakorenené v našej dlhoročnej tradícii a firma Rodenstock, ako aj každý jednotlivý zamestnanec, si za nimi stoja. Sú našou identitou a individuálnou črtou, ktorá určuje, ako dosahujeme svoje ciele, spoločne formujeme svoje pracovné vzťahy a vystupujeme navonok voči zákazníkom.

Zábava

Robíme svoju práci radi a z presvedčenia – a aj to z nás vyžaruje. Pritom sa púšťame do svojich povinností s nadšením a elánom.

Zodpovednosť

„Ako podnikatelia“ preberáme zodpovednosť za to, čo robíme, a využívame svoju tvorivú a rozhodovaciu slobodu. Pri práci sa vždy uberáme novými cestami a učíme sa zo spätnej väzby i chýb.

Autentickosť

Hovoríme, čo si myslíme, a robíme, čo povieme. Sme vzorovým modelom v tom, že naše správanie voči spoločnosti, zamestnancom, zákazníkom a obchodným partnerom je otvorené, pozorné a lojálne.

Výkon

Podávame svoj najlepší výkon za celú spoločnosť. Pri svojej práci sme motivovaní a neuspokojujeme sa s priemerom.

Úspech

Prinášame zákazníkom svojou činnosťou radosť, bez ohľadu na to, či sú externí alebo interní. Naším cieľom je byť dlhodobo profesionálne úspešní a dosiahnuť profesionálne ciele v tíme. Tešíme sa zo svojich pracovných úspechov a čerpáme z nich silu a energiu.

Naša firemná kultúra

Svoju firemnú kultúru a kultúru riadenia vnímame ako dôležitú konkurenčnú výhodu. Rodenstock a naši zamestnanci aktívne podporujú tvorbu firemnej kultúry tým, že vedome žijú podľa hodnôt našej spoločnosti. To vyúsťuje do nasledujúcich piatich pilierov, na ktorých je postavená kultúra našej spoločnosti a ktoré podporuje každý jednotlivý zamestnanec Rodenstock:

Podnikateľské činnosti

Preberáme zodpovednosť za to, čo robíme, tým že sami preberáme iniciatívu, využívame slobodu konania a rozhodovania.

Tímový duch

Pracujeme ako tím, počúvame jeden druhého a navzájom sa podporujeme v záujme tímu, ako sme schopní.

Stratégia a realizácia

Vyvíjame systematické stratégie a dôsledne ich realizujeme.

Zameranie sa na odberateľa a koncového zákazníka

Považujeme sa za poskytovateľa služieb našim zákazníkom a správame sa k nim pozorne, počúvame ich a spoznávame ich potreby.

Prvotriedne produkty a služby

Potrpíme si na „prvotriednosť“ tým, že „slúžime“ našim zákazníkom vo všetkých fázach pracovného vzťahu a na najvyššej úrovni kvality.